NTM to nazwa choroby, z którą ma problem znaczna część społeczeństwa w naszym kraju. Może ono występować u przedstawicielek płci żeńskiej, jak i panów. Większy procent przypadków przedstawiają jednak kobiety. Zagrożenie chorobą zwiększa się jednocześnie wraz z